© 2008 BIBLIOTEKALAZAREVAC.ORG

Издавач: Библиотека ''Димитрије Туцовић'', Лазаревац

ФЕСТИВАЛ ХУМОРА ЗА ДЕЦУ
1989-2008. ГОДИНА

За издавача: Радмила Булатовић
Уредник: Милица Матијевић
Приређивач: Милица Матијевић
Ликовно-графичка и техничка обрада: Бранко Јевђић
ВТР снимак: Дубравка Добријевић
Година реализације: 2008.

Е-пошта: bibliotekadt@nadlanu.com
Веб сајт: www.bibliotekalazarevac.org


Сва права задржана